KZ vattenkiosk

Som komplement till våra olika pluggar till brandposter finns KZ vattenkiosk i teknikhus och vattenkiosk i brunn med alulock, vattenkiosk i brunn för segjärnsbetäckningvattenkiosk monterad som en brandpost,  slamkiosk och nu också vattenkiosk i container.

KZ vattenkiosk är en komplett lösning för att se till att VA-kollektivet får betalt för producerat vatten. Vattenkiosken finns både för inbyggnad, i container och för montage i brunn.
Enheten består av en komplett prefabricerad brunn där alla ingående komponenter är testade och provkörda. Det enda som behöver göras på plats är att montera stigarrör i mark samt att ansluta spänning (230/24volt).

Systemet består av ett elektroniskt kontrollskåp som identifierar användaren och mjukstartar/stoppar vattenleveransen. Efter avslutad tankning sänds uppgifter om mängd, pris och klockslag till kontrollprogramet som sedan exporterar dessa värden till kommunens debiteringssystem för vattenmätare – helt integrerat med befintligt system!

Se vår broschyr över KZ vattenkiosk i teknikhus.

Vattenkiosk i teknikhusVattenkiosk i teknikhus.

Se vår broschyr över KZ vattenkiosk i brunn med aluminiumlock.

Vattenkiosk i brunn.

Se vår broschyr över KZ vattenkiosk i brunn för segjärnsbetäckning.

Det elektroniska kontrollskåpet är utrustat med ett el-lås som bara öppnar om rätt nyckel stoppas in i den utvändigt monterade nyckelläsaren. Kontrollskåpet som innehåller start och stoppknappar visar löpande total volym och totalt belopp. Kommunens kunder som tankar i detta system får egna inloggningsuppgifter och kan enkelt se hur mycket deras egna användare tankat online. Efter varje avslutad tankning töms systemet på vatten vilket innebär att tankning kan ske året runt – även i minusgrader!

Kontrollskåp S40

 

Vår slimmade batteridrivna vattenkiosk Moneca monteras som en brandpost. En slimmad, robust, diskret och ändamålsenlig vattentankstolpe monterad som en brandpost. Tankning sker med smartcard. Automatisk dränering ner till -10°.
Under denna temperatur stängs vattenposten av automatiskt och startar igen när temperaturen stiger. Efter varje tankning töms hela vattenposten för att förhindra frysning.

Moneca - vattenkiosk som brandpost

 

KZ vattenkiosk i container - perfekt både som tillfällig vattenförsörjning eller för
permanent placering. Vattenkiosken levereras helt färdiginstallerad och provkörd.
Pumpen som suger råvatten har separat finfilter och grovfilter i bottenventilen.
KZ vattenkiosk i container är isolerad och specialutrustad på vår verkstad för att
anpassas efter behov. Systemet dräneras efter avslutad tankning - drift under hela
året. Denna lösning avlastar dricksvattennätet. För rå-, sjö eller å-vatten.

Vattenkiosk i container.

KZ Handels AB slamkiosk – möjlighet att mäta och ta betalt för externt slam från spolbilar och andra fordon. Helt integrerat med våra vattenkiosker och även kommunens debiteringssystem. Med möjlighet att välja olika typ av slam – till exempel avvattnat eller icke avvattnat. Detta system förhindrar att företag/övriga tömmer utan att vara godkända av kommunen. Systemet registrerar tömning med datum och klockslag på den som tömt.

Slamkiosk i teknikhus

Slamkiosk i befintlig byggnad

En översikt på våra olika vattenkioskmodeller finner du här.

Serviceavtal kan tecknas för årlig kontroll av anläggningen och service av återströmningsskydd av KZ Handels representant.
Klicka här för att beställa serviceavtal för er vattenkiosk.

På vår YouTube-sida finner du flera filmklipp på vattenkiosker.

Kontakta gärna oss för ytterligare information.

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.