KZ vattenkiosk

Som komplement till våra olika pluggar till brandposter finns KZ vattenkiosk i teknikhus och vattenkiosk i brunn, vattenkiosk monterad som en brandpost,  slamkiosk och nu också vattenkiosk i container.

KZ vattenkiosk är en komplett lösning för att se till att VA-kollektivet får betalt för producerat vatten.

Systemet består av ett elektroniskt kontrollskåp som identifierar användaren och mjukstartar/stoppar vattenleveransen. Efter avslutad tankning sänds uppgifter om mängd, pris och klockslag till kontrollprogramet som sedan exporterar dessa värden till kommunens debiteringssystem för vattenmätare – helt integrerat med befintligt system!

Se vår broschyr över KZ vattenkiosk i teknikhus.

Se vår broschyr över KZ vattenkiosk i brunn.

Det elektroniska kontrollskåpet är utrustat med ett el-lås som bara öppnar om rätt nyckel stoppas in i den utvändigt monterade nyckelläsaren. Kontrollskåpet som innehåller start och stoppknappar visar löpande total volym och totalt belopp. Kommunens kunder som tankar i detta system får egna inloggningsuppgifter och kan enkelt se hur mycket deras egna användare tankat online. Efter varje avslutad tankning töms systemet på vatten vilket innebär att tankning kan ske året runt – även i minusgrader!

Vattenkiosken finns både för inbyggnad, i container och för montage i brunn.
Enheten består av en komplett prefabricerad brunn där alla ingående komponenter är testade och provkörda. Det enda som behöver göras på plats är att montera stigarrör i mark samt att ansluta spänning (230/24volt).

KZ vattenkiosk i container - perfekt både som tillfällig vattenförsörjning eller för
permanent placering. Vattenkiosken levereras helt färdiginstallerad och provkörd.
Pumpen som suger råvatten har separat finfilter och grovfilter i bottenventilen.
KZ vattenkiosk i container är isolerad och specialutrustad på vår verkstad för att
anpassas efter behov. Systemet dräneras efter avslutad tankning - drift under hela
året. Denna lösning avlastar dricksvattennätet. För rå-, sjö eller å-vatten.

KZ Handels AB slamkiosk – möjlighet att mäta och ta betalt för externt slam från spolbilar och andra fordon. Helt integrerat med våra vattenkiosker och även kommunens debiteringssystem. Med möjlighet att välja olika typ av slam – till exempel avvattnat eller icke avvattnat. Detta system förhindrar att företag/övriga tömmer utan att vara godkända av kommunen. Systemet registrerar tömning med datum och klockslag på den som tömt.

En översikt på våra olika vattenkioskmodeller finner du här.

Serviceavtal kan tecknas för årlig kontroll av anläggningen och service av återströmningsskydd av KZ Handels representant.
Klicka här för att beställa serviceavtal för er vattenkiosk.

Fler bilder finns här!

Som standard levereras enheten för manuell hämtning av data med speciella datanycklar som ingår i leveransen.

Systemet kan utökas med ett GSM-baserat styrsystem som automatiskt hämtar och sänder data mellan kommunens administrativa system och respektive tankstation.

På vår YouTube-sida finner du flera filmklipp på vattenkiosker.

Kontakta gärna oss för ytterligare information.

 

Brunn till KZ vattenkiosk

KZ vattenkiosk i container

 

 

KZ vattenkiosk i brunn


KZ vattenkiosk i teknikhus med inbyggd PLC är vår helhetslösning för denna typ av vattenkiosk.

KZ vattenkiosk i teknikhus

Enheten kan levereras utan brunn för att monteras i redan befintliga överbyggnader, till exempel pump/tryckstegringsstationer som på bilderna nedan.

KZ inbyggd vattenkiosk

 

 

 

 

 


Ett flertal alternativ finns att beställa, antingen som en komplett brunn att gräva ner. Eller om befintlig byggnad finns att tillgå – ett paket bestående av prefabricerade ventiler och mätare.

Oavsett vilket man väljer ingår alltid installationshjälp och utbildning av fritt antal medarbetare.

KZ vattenkiosk inbyggd i servicebyggnad

 

 

 

 

 

 

 

 


Batteridriven KZ vattenkiosk direkt som en brandpost


KZ slamkioskDenna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy.